Category: Çatı Isı İzolasyonu Ortak Gidermi

Çatı İzolasyonu Yapımı Ortak Gidermi

Binanın ortak alanı içine giren çatı izolasyonu uygulamaları masrafları kat mülkiyeti kanunlarında da belirtildiği gibi

Çatı İzolasyonu Ortak Gidermi

Çatı izolasyonu için harcanacak giderler Kat mülkiyeti yasasına göre çatı herkesin ortak alandır izolasyonu için çıkacak masarflara herkes katılmak zorundadır.

çatıya yapılacak örtü sisteminin her şekildeki izolasyonu veya çatı iskeleti buna bağlı her çeşit taşıyıcı kolon kiriş, bacaların muhtelif tadilatı kısacası çatı sisteminin tamamıyla ilgili bütün sorunlarını  çatı imalatı projeye uygun oluşturulmuş olan çatının bilımum her çeşit malzemesi, izolasyonu, işçilik, nakliyesi gibi masraflarına ister binanın zemin katında yada en üst katında mülk sahibi olan maliklerinin tamamının çıkan masraflara eşit olarak katılması kat mülkiyeti kanunları esalarına göre zorunludur. Nasılki asansör yenilenmesi yada tamiri masrafına bina asansörünü hiç kullanmayan giriş katında oturan kat malikinin gereken masraflara katılım zorunluluğu varsa çatı izolasyonu uygulmasında da çatı katında oturan ile orta katta mal sahibi olan kişi yada kişilerin aynı oranda yeniden çatı yapımı yada tadilatı olduğunda  izolasyonu yapmak için çıkacak her çeşit ortak masrafına katılması zorunludur.

Yapının İmalatı projeye göre uygun ise tüm apartman sakinleri (her biri kendine ait bağımsız bölümün arsa payı oranında) kiremit, membran, şıngıl, onduline, sandviç veya farklı bir malzeme ile yapılmış olsa bile bu giderlere katılmak durumundadır. Bu konuda şöyle bir istisna vardır: eğer, iskana esas projeye aykırı bir çatı izolasyonu yapılması talep ediliyor ise Apartman yönetiminin ortak olarak verebileceği çoğunluk kararıyla bu karara olumlu oy veren çoğunluk 3 te 2 kafi olmak kaydıyla diğer kabul etmeyen kat malikleri de bu giderler karşılamak durumundadır.

Sadece su izolasyonu için değil yapının ısı ve yoğuşma sorunlarını engellemek için yapılan çatı ısı izolasyonu yapımında da aynı şartlar heçerli olacaktır.

-Kiremit ile kaplamaya karar veren kat malikleri (ortada bir karar yok ise yaptıran kat maliki) katlanmak durumunda..